IT och telefoni

Alla IT- och telefonifrågor hänvisas till institutionens IT personal.

Telefoni

KTH:s tjänsteutbud presenteras på KTH:s intranät.

Underlätta för KTH:s växel och för dina medarbetare och hänvisa din anknytning när du är upptagen, se instruktioner.

IT-support på KTH

KTH:s IT support  kan hjälpa dig med allmänna frågor.

Kontaktpersoner på institutionerna

Tony Chapman
Tony Chapman, systemtekniker 087907807
Birger Söderström
Birger Söderström, systemansvarig 087907807
Johan Pettersson
Johan Pettersson, systemadministratör 087909542
Björn Finér
Björn Finér, it-ansvarig 087909536
Jan G Bång
Jan G Bång, systemadministratör 087908336
Till sidans topp