Diarium och arkiv

Registrator på skolan finns hos Servicecenter och vi ser till att diarieföra de dokument som ska in i diariet och arkiveras enligt KTH:s regler.

Diarieföringens syfte är att skapa förutsättningar för allmänhetens rätt till insyn i myndighetens arbete samt att bidra till en effektiv verksamhet. Om du behöver diarieföra något skicka ett epostmeddelande till Servicecenter.

Dokumenthantering handlar om att skapa en god hantering av verksamhetsinformation där dokument effektivt och systematiskt: skapas, tas emot, bevaras eller gallras, används. Dokumenthanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och skapa effektivitet i KTH:s arbete.

Till sidans topp