Kris

Huvudansvarig: Jan Wikander, skolchef

Ansvarig anställda på ITM: Anna Thöresson Berg, HR ansvarig

Ansvarig studenter: Andreas Alm Arvidsson, Utbildningsadministrativt ansvarig

Se även:

Agerande vid KRIS.

Rutinen Beredskap och agerande vid nödlägen.

Till sidans topp