Kemikalier

Kemikaliesamordnare för ITM: Valter Ström

Kemikaliekoordinatorer på institutionerna:

Gruppen nås via epost: kemikalier-itm@kth.se

Länkar:

Mallar & blanketter inom ITM:s ledningssystem

Kemikalierutiner

Logga in i Miljöguiden

Logga in i KLARA

Till sidans topp