Detaljerade mål 2016-2020

Organisation och ledning

Miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i ordinarie verksamhet och återspeglas i utvecklingsplanen 2017-2021 samt den administrativa utvecklingsplanen 2017-2021.

ITM-miljömål-organisation och ledning_2016-2021.pdf (pdf 749 kB)

Upphandling och inköp

Miljökrav ska ställas i direktupphandlingar över 100 000 kr, enligt KTH:s miljökravlista, där så är relevant.

ITM-miljömål-inköp_2016-2020.pdf (pdf 664 kB)

Utbildning

(Under bearbetning)

Forskning

ITM skolan avser att anställa en biträdande lektor som ska arbeta med cirkulär ekonomi och bidra till ett hållbarare samhälle.

ITM-miljömål_forskning_2015-2016.pdf (pdf 1,7 MB)

Samverkan

I samverkan med befintliga och nya partners, intressenter och studenter ska ITM arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

ITM-miljömål-samverkan_2016-2017.pdf (pdf 845 kB)

Kemikaliehantering

ITM skolan ska verka för att skapa förutsättningar för en väl fungerande kemikaliehantering genom att 1). öka antalet dokumenterade riskbedömningar i KLARA under perioden 2016-2020, 2.) förbättra registreringen i KLARA så att sammanställning av årsförbrukning av lösningsmedel och brandfarliga varor kan göras på ett bra sätt, 3.) arbeta in kemikalierutin på ITM.

ITM-miljömål-kemikalier_2016-2020.pdf (pdf 1,2 MB)

Resor

Koldioxidutsläppet från ITM tjänsteresor ska minska med 10 % under perioden 2016-2020.

ITM-miljömål-resor_2016-2020.pdf (pdf 654 kB)

KTH:s campus

- ITM ska verka för en säkrare och välfungerande hantering av farligt avfall, samt se över förutsättningarna för källsotering av relevanta avfallsfraktioner för verksamheten under perioden 2016-2018.
- ITM:s elanvändning ska minska med 5 % per kvadratmeter 2016-2020 (ej KTH Södertälje).

ITM-miljömål-Campus_2015-2020.pdf (pdf 1,2 MB) För mer information om hur ITM-skolan arbetar med miljömålen, kontakta skolans miljöombud.

Till sidans topp