Mallar & blanketter

Signerade blanketter skickas till personalstaben.

Samtliga uppdrag

Systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete

Härmed avslutas uppdraget (docx 74 kB)

Brandfarliga och explosiva varor

Inventering av Brandfarlig vara på KTH

Uppdragsbeskrivning

KTH:s delegation, ansvar och befogenheter, avseende föreståndare för brandfarliga och explosiva

KTH:s delegation, ansvar och befogenheter, avseende stf föreståndare för brandfarliga och explosiva varor (ej inst./motsv. med eget tillstånd)

KTH:s delegation, ansvar och befogenheter, avseende föreståndare och stf föreståndare för brandfarliga och explosiva varor för inst./motsv. eget tillstånd

Brandskydd

Vid möten/lektioner i ITM:s regi ska säkerhetspowerpoint visas.

Arbetsdokument

Systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1

Checklista för systematiskt brandskyddsarbete

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsblankett för ny Brandskyddsansvarig för ITM-skolan (pdf 47 kB)

Uppdragsblankett för ny Brandskyddsansvarig för institution/ enhet (pdf 51 kB)

Utrymningsledare

Uppdragsblankett för ny Utrymningsledare (pdf 46 kB)

Härmed avslutas uppdraget (docx 74 kB)

Kemikalier

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsblankett för ny Kemikaliesamordnare för ITM skolan (pdf 46 kB)

Uppdragsblankett för ny Kemikaliekoordinator (pdf 46 kB)

Uppdragsblankett för ny KLARA-registrerare (pdf 46 kB)

KTH:s blankett för CMR utredning

KTH:s blankett för exponeringsregistret

Labb

Generell riskbedömning ska göras regelbundet, då det finns risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Skriftlig dokumentation krävs (AFS 2001:1, 8 §). Nedan finns mallar för detta.

ITM:s mall för riskbedömning (xlsx 14 kB)

Hjälp vid riskbedömning (pdf 19 kB)

Skyddsombud ska också få chans att komma med synpunkter på riskbedömningen, därefter ska  riskbedömningen skrivas på av Prefekt när den är genomförd.

Miljö

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsblankett för ny miljösamordnare (pdf 79 kB)

Uppdragsbeskrivning Miljöombud

KTH:s miljömallar och miljöblanketter

Skyddsombud

KTH:s anmälan av huvudskyddsombud och skyddsombud samt avanmälan av skyddsombud

Övrigt

Rehabiliteringsutredning

Rekvisition, Beställning av arbetsglasögon

ITM:s blankett för körtillstånd för travers och andra maskindrivna lyftanordningar (docx 66 kB) .

KTH:s blankett för körtillstånd för framförande av truck.

Checklistor för arbetsmilljö från Prevent

Checklistor Arbetsmiljöverket

Mall för rutin i arbetsmiljöledningssystemet (docx 75 kB)

Till sidans topp