Nyheter ITM

 • "Tryckeritjänster ITM 081001-090831"

  Publicerad 2008-09-30
  Skolan har tecknat ett leveransavtal för tryckeritjänster. För tryckeriprodukterna ingående i avtalet måste du som anställd på ITM skolan använda angivet företag.

 • Information ”Samordnad administration” vid ITM

  Publicerad 2008-09-24
  Text Text i fetstil Länkgrupp Text Samtlig administrativ personal vid ITM‐skolan är varmt välkommen till ett informationstillfälle den 6 oktober kl 14.00 i sal A425, D,Brinellvägen 85, plan 4.

 • Kick-off/höstmöte den 23 oktober 2008

  Publicerad 2008-09-15
  Du som är anställd på skolan välkomnas till kick-off/höstmöte.

 • Höstens fortsättningskurser på KTH Learning Lab, 2008

  Publicerad 2008-09-03
  Höstens kurser för lärare på KTH Learning Lab.

 • Mottagning av internationella studenter på ITM-skolan

  Publicerad 2008-07-03
  I augusti/september kommer många nyanlända utbytesstudenter och Masterstudenter till ITM skolan.

 • Utlysning av stipendier

  Publicerad 2008-05-22
  Stiftelsen Walfrid Peterssons Minnesfond Stipendiet avser resebidrag och riktar sig till lärare inom utbildningsområdena maskinteknik och materialvetenskap vid KTH. Disponibelt belopp 42 000 kr.

 • Tryck och formgivning

  Publicerad 2008-04-08
  KTH har ramavtal för tryck och formgivning. Vilket innebär att vid tryck eller formgivning externt måste ett avrop ske till av KTH upphandlade tryckerier/byråer.

 • Sökes: Funktionsansvaríg för Dokumenthantering

  Publicerad 2008-02-29
  Skolan för industriell teknik och organisation har beslutat att inrätta en ny tjänst vid skolan med funktionsansvar för dokumenthantering.

 • Resestipendier

  Publicerad 2008-02-19
  Resestipendier för för forskarstuderande, forskare, lärare, vissa andra anställda samt i vissa fall teknologer vid KTH.

 • Beslut från Högskoleverket om nya antagningsregler till högskolan 2010

  Publicerad 2007-12-13
  Högskoleverket har beslutat om vilka områdesbehörigheter och områdeskurser som ska tillämpas vid antagningen till högskolan hösten 2010.

 • Nytt avtal för tryck och formgivning

  Publicerad 2007-12-11
  Avtalet gäller from 1/12-2007. Uppdraget avser framtagning av följande trycksaker för KTH; licentiat- och doktorsavhandlingar, rapportserier, kompendier, visitkort, korrespondenskort, brevpapper, enklare foldrar, postersoch affischer samt layout och originalproduktion för dessa trycksaker enligt kravspecifikationen, bilaga 1 i avtalet. Därutöver tillkommer kopiering både i svart/vitt och i färg samt OH-utskrifter.

 • Tobias Grundel blir IT-ansvarig

  Publicerad 2007-12-05
  Tobias Grundel på Maskinkonstruktion blir IT-ansvarig på skolan. Se beslut till höger.

 • Nya internwebben lanseras

  Publicerad 2007-11-28
  Skolans internwebb övergå till ny mallösning för att enklare kunna administreras av flera redaktörer

Till sidans topp