Reseräkningar, utlägg och arvoden - deadline 3/8

Publicerad 2017-06-28

På måndag, den 3 Augusti, är det deadline avseende reseräkningar, utlägg och arvoden.

Underlagen måste då vara Deans Office/personalstaben tillhanda för att garantera utbetalning den 11 Augusti.

// Anna Thöresson Berg

HR-ansvarig

Till sidans topp