Reseräkningar, utlägg och arvoden - deadline 12/6

Publicerad 2017-06-07

På måndag, den 12 juni, är det deadline avseende reseräkningar, utlägg och arvoden.

Underlagen måste då vara Deans Office/personalstaben tillhanda för att garantera utbetalning den 23 juni.

// Anna Thöresson Berg

HR-ansvarig

Till sidans topp