Utbildningsansvariga

Grundutbildningsansvarig (GA)

Anna Jerbrant, skolans GA, ansvarar för skolans grundutbildning. GA rådgör med en utbildningsnämnd, som består av forskarutbildningsansvarig, programansvariga för utbildningsprogrammen, chefen för utbildningskansliet samt programansvariga studenter.

Anna Jerbrant, GA

Tel: 08-790 6785

Epost: gruansv@itm.kth.se

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Malin Selleby, skolans FA, ansvarar för forskarutbildningen. FA samordnar forskarutbildningskurser över institutionsgränser och beslutar om inrättande av forskarutbildningskurser. FA är ansvarig för kvaliteten på forskarutbildningen och ITMs doktorsprogram.

Malin Selleby, FA

Tel: 08-790 8389

Epost: fuansv@itm.kth.se

Till sidans topp