Personalstaben

Stabens uppdrag är att vara en servicefunktion gentemot skolans anställda. Oss kan man kontakta i alla personalrelaterade frågor.

Personalstabens verksamhetsplan

Rekrytering

Reseräkningar

Personalstaben arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor, stipendieärenden, registrerar alla arvoden och utlägg samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

Personal

Anna Thöresson Berg
Anna Thöresson Berg, Personalansvarig 087907393
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18
Anton Lagerbäck
Anton Lagerbäck, Personalhandläggare 087907628
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18

Anton arbetar främst med lärartillsättningar och befordringar. Han är även skolans resesamordnare.

Marina Öhman
Marina Öhman, Personalhandläggare 087907985
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18

Marina arbetar främst med stipendier, SINK, skatt för bosatta utomlands, bisysslor och försäkringar.

Maya Salame
Maya Salame, Personalhandläggare 087907653
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18

Maya arbetar främst med rekrytering av T/A/S- personal, inklusive forskare, forskningsingenjörer, postdocs och doktorander. Vidare är Maya skolans miljöombud.

Till sidans topp