Funktionsansvariga

Syftet är att framför allt leda och planera skolans administration och vara informationsbärare/tagare gentemot den centrala förvaltningen och ner i den egna organisationen samt att leda skolans administration i samverkan med funktionsansvariga

Inom administrationen handläggs och bereds frågor inom följande områden:

Funktion Namn Telefon

Personal & säkerhet

Anna Thöresson Berg

08-790 73 93

Ekonomi

Jeanette Jacobsson

08-790 62 40

Utbildning

Henrik Sahlström

08-790 63 11

Servicecenter Annika Lilja 08-790 95 66

Kommunikation

Vakant
Ingår i Servicecenter

 

IT

Vakant

Dokumentsamordning

Anne Somp Palmberg

08-790 67 32

Inköp

Verksamhetscontrollers

 
Till sidans topp