Deans office

Deans office är skolchefens centrala skolledning med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. Enhetscheferna för administrationen (EA) på institutionerna hör också hit.

Deans office handlingsplan

Jan Wikander
Jan Wikander, Dekan/skolchef 087907370
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18, plan 3 Rum 317
Pär Jönsson
Pär Jönsson, Prodekan/vice skolchef 087908375
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18, plan 3 Rum 318
Christina Carlsson
Christina Carlsson, Administrativ chef 087907662
ITM Deans office Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18, plan 3 Rum 315

Deans office leds av skolans administrativa chef.

Besöksadress

Den centrala skolledningen sitter på Lindstedsvägen 30, KTH Campus, förutom Utbildningskansliet som sitter på Brinellvägen 66. Enhetscheferna för administrationen sitter på respektive institution.

Postadress

KTH Industriell teknik och management
Deans office
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

Till sidans topp