Tjänstereseförsäkring - Kammarkollegiet

KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för sina anställda hos Kammarkollegiet.

Falck TravelCare
Tel +46 8 587 717 49 (24-timmarsservice)
Fax +46 8 505 939 13

ftc@falcktravelcare.se

För dig som planerar en tjänsteresa

Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar för KTHs räkning. Vid en utrikes tjänsteresa gäller även grundskyddet under avbrott pga semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Avbrottet får då inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan eller förrättningen. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar.

Tjänstereseförsäkring gäller utan självrisk och gäller även i krigsområden. Denna försäkring ersätter inte inställda flyg.

Sammandrag av grundskyddet enligt villkoren 2010-01-01

 • Invaliditetskapital och dödsfallskapital vid olycksfall
 • Anhörigs besöksresa
 • Avbrottsskydd
 • Överfallsskydd (skadestånd för personskada - 3 miljoner SEK (maxbelopp)
 • Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd
 • Resgodsskydd - privat lösöre 35 000 SEK, pengar 5 000 SEK samt smycken och klockor 10 000 SEK per föremål (maxbelopp)
 • Resgodsförsening - mer än två timmar vid utresa 3 000 SEK (maxbelopp)
 • Kontant skadehjälp (som lån/förskott) - 10 000 SEK (maxbelopp)
 • Ansvarsskydd - 5 miljoner SEK (maxbelopp)
 • Rättsskydd - 200 000 SEK (maxbelopp)
 • Självriskskydd (gäller vid tjänsteresa med egen bil eller MC) - 6 000 SEK (maxbelopp).

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor:

Tjänstereseförsäkringsvillkor fr.o.m. 2010-01-01

Personligt försäkringsbevis/EU-kort

Den som skall resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringsbevis (Swedish State Business Travel Certificate). Ett sådant försäkringsbevis kan beställas hos reseadministratör/reseansvarig på din skola/motsvarande.

Den som skall resa till ett land inom EU/EES eller till Schweiz bör ha med sig ett Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från försäkringskassan som visar att han/hon tillhör denna, så att han/hon säkert får sjukvård enligt EU-reglerna, d v s utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

EU-kortet kan beställas på:

Försäkringskassan

Eller via SMS:

SMS:a EUKORT och ditt personnummer till 71020

Adress- och kontaktuppgifter

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, hemtransport eller behov av aktiv skadehjälp utomlands måste resenären först kontakta (innan sjukvården eller hemtransproten påbörjas):
Falck TravelCare
Tel: + 46 8 587 717 49 (24-timmarsservice)
Fax: + 46 8 505 939 13

ftc@falcktravelcare.se

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av:
Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD
Tel: +46 54 22 12 00 (kundtjänst)
Fax: +46 54 10 37 55

forsakring@kammarkollegiet.se

www.kammarkollegiet.se

Övriga frågor besvaras av:
KTH - Travel Manager
Magda Ousi
Tel: +46 8 790 96 57

Magda Ousi

Skadeanmälan

En skadeanmälan (se bilagor nedan) skall undertecknas av både resenären och närmaste chef. Skadeanmälan skickas i original inkl kvitto/intyg/övriga dokument till Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD. Glöm inte att spara kopior av alla handlingar du skickar.

Om Kontakt tagits med Falck TravelCare med anledning av en skada skall anmälan ALLTID skickas till Kammarkollegiet, även om resenären inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om resenären utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Statens tjänstereseförsäkring eller Kammarkollegiet.

Reseförsäkring

Samma försäkringsskydd som i tjänstereseförsäkringen.

De personer som inte omfattas av tjänstereseförsäkringen kan få i stort sett samma skydd genom Kammarkollegiets Reseförsäkring. Denna försäkring kan tecknas som enskild försäkring.

Skolan/motsvarande gör en anmälan till Kammarkollegiet med uppgift om personens namn, personnummer, resmål, tid under vilken skyddet skall gälla samt fakturaadress. Kammarkollegiet skickar till skolan/motsvarande en skriftlig försäkringsbekräftelse samt en faktura på premien baserad på antal persondygn enligt anmälan.
Denna försäkring kan dock inte tecknas för den anställdes privata resor. Premien är 10 kr/persondygn (USA, 20 kr/persondygn).

Till sidans topp