Bilersättning

Att använda egen bil i tjänsten kräver överenskommelse med ansvarig chef. Vid bilåkning skall möjligheter till samåkning övervägas. Skall resan företas med bil kan det finnas skäl att välja hyrbil antingen av ekonomiska skäl eller av trafiksäkerhets- och miljöskäl. Hyrbil bör vara miljöklass 1. När anställd reser med bil i tjänsten kan arbetsgivaren utöver 18,50 kr per mil i skattefri ersättning även betala skattepliktig bilersättning med 14 kr per mil för egen bil.

Bilersättning

Inrikesmil 2016 2015

Skattefri ersättning

18,50 kr/mil 18,50 kr/mil

Skattepliktig ersättning

14 kr/mil 14 kr/mil

Utrikesmil

2016

2015

Skattefri ersättning

18,50kr/mil

18,50 kr/mil

Skattepliktig ersättning

14 kr/mil

14 kr/mil

Till sidans topp