Betalkort - Företagsupphandlat privatkort (FUP)

KTH har avropat ramavtalet som är tecknat mellan Riksgäldskontoret och Eurocard AB för statliga myndigheter om betalkortstjänster.

Ramavtal - betalkort

Företagsupphandlat privatkort (FUP) är ett betalkort med personligt betalningsansvar. Fakturan skickas till kortinnehavarens bostadsadress och regleras direkt mellan kortinnehavaren och kortföretaget.

Syftet med att använda FUP är att minska behovet av kontanta reseförskott och voucheranvändandet samt möjliggöra smidiga betalningar i samband med tjänsteresor.

KTH

Läs mer om ansökningsförfarandet på KTH:s intranät.

Till sidans topp