Inköp och upphandling

Alla inköp och upphandlingar måste följa statens, KTH:s och skolans regler och avtal. Servicecenter är ingången för alla typer av inköp och upphandlingar.

Välkommen att kontakta oss med din inköpsförfrågan!

Inköp via KTH:s ramavtal

Servicecenter hjälper dig med de flesta inköp. En del inköp där KTH har ramavtal kan du enkelt göra själv. I tabell nedan ser du när Servicecenter hjälper till eller om det är någon annan som är ansvarig för just det inköpet.

Tänk på att du alltid måste ha ett godkännande från din chef att göra inköpet innan du kontaktar Servicecenter. Vi behöver även veta vem som är sakattestant och vilken organisationsenhet/projektnummer som kostnaden skall belasta.

Skicka din inköpsförfrågan till Servicecenter.

Se ITM:s inköpsorganisation (xlsx 14 kB)

Inköp där KTH inte har ramavtal

Behöver du köpa något där inte KTH har ramavtal. Kontakta  Servicecenter så ser vi till att du får kontakt med rätt person som hjälper dig.

Tänk på att du alltid måste ha ett godkännande från din chef att göra inköpet innan du kontaktar Servicecenter. Vi behöver även veta vem som är sakattestant och vilken organisationsenhet/projektnummer som kostnaden skall belasta.

Vem kommer att hjälpa mig med mitt inköp?

KTH:s ramavtal
För KTH:s samtliga ramavtal är det vi på Servicecenter som kommer att hjälpa dig. Det kan exempelvis vara inköp som:

  • Tryck
  • Översätttning
  • Profilprodukter
  • Kontorsmateriel
  • Catering

För IT-relaterade produkter och telefoni sker inköpen av IT-personalpå institutionerna.

När inte KTH har ramavtal

Inköp upp till 10 000 SEK exklusive moms räknas som köp över disk. Det kan du göra själv. Enklast är om du kan köpa mot faktura.

Inköp upp till 530 000 SEK exklusive moms hanteras av verksamhetscontrollern på din institution.
För Deans office hanteras dessa inköp av Servicecenter.

Inköp över 530 000 SEK inklusive moms kallas för upphandling, hanteras av verksamhetscontrollernpå din institution.

Fakturor

Se KTH:s intranät  för information om fakturaadress och referens.

Till sidans topp