Fakturaadress KTH

När du gör ett inköp och ska faktureras, ska fakturan skickas till:

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Det är viktigt att använda ditt KTH-id som referens i fakturan, t ex DITTID KTHITM

Till sidans topp