Anställa med timlön/arvode

Timlön utbetalas till personer som anställs timme för timme. Följande instruktioner är till för att informera om de regler som finns och för att underlätta hanteringen av anställningar per timme/arvodister. Vid frågor, välkomna att kontakta personalstaben, persadm@itm.kth.se!

Regler och riktlinjer

Generellt ska timlön/arvode användas sparsamt. Grundtanken är att alla ska vara tillsvidareanställda, för att alla anställda ska behandlas lika. En person som anställs som arvodist anställs enligt §5.1 lagen om anställningsskydd (1982:80).

KTH centralt reglerar vilka kategorier som godkänns för timlön/arvodering och bestämmer även vilken ersättning som ska betalas ut. Här hittar ni kategorierna och de fasta timlönebeloppen.

Kontakta alltid personalstaben för vägledning innan arbetet utlovas och påbörjas om ni vill att personen ska:

  • Arbeta mer än 50 % under en månad eller mer
    eller
  • Mindre än 50 % men regelbundna arbetstider under en månad eller mer
    eller
  • Inte ingår i någon kategori som KTH centralt specificerar

Blankett

Sedan hösten 2016 krävs att varje arvodist ska skriva en så kallad Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning (AB) , som fungerar som ett avtal. Det ska finnas en Anställningsbekräftelse för varje arvodist, och den gäller så länge som personen får arbeta i Sverige. Det vill säga, om personen har ett gällande uppehålls- och arbetstillstånd, ska Anställningsbekräftelsen gälla så länge som befintliga uppehålls-och arbetstillståndet gäller.

Anställningsbekräftelsen ska signeras av prefekt eller verksamhetscontroller samt arvodisten själv. Glöm inte att notera Ort och Datum för underskrift.

Enligt Anställningsbekräftelsen ska arvodisten erbjudas arbete för varje enskilt tillfälle, och detta kan då göras per mail. Erbjudandet innebär egentligen att du som avser att anställa personen för ett kortare uppdrag, ex tentamensvakt, ska skriftligen erbjuda arbetet som personen ska tacka ja till. Denna mailkorrespondens (eller liknande) ska inkomma till personalstaben i en bilaga till blanketten ” Utbetalning av timlön/ersättning”. Denna blankett fungerar som underlag för den arbetade tid som personen har jobbat, vilket personalstaben då registrerar i systemet.

Observera att den arbetade tiden ska rapporteras in per dag (dvs antal tim/dag).

Kolla gärna igenom blanketterna en extra gång innan ni skickar in dem till personalstaben på Deans Office (Lindstedtsvägen 30), så att inga uppgifter saknas. Båda blanketterna ska ha fullständiga uppgifter om arvodistens för- och efternamn, personnummer, aktuell hemadress (inkl. postnummer och postort), telefonnummer och mailadress. Om hemadress ändras mellan uppdrag ber vi er att upplysa personalstaben om detta så att aktuella personuppgifterna finns i systemet.

Blanketterna ska signeras av den person på avdelningen som är ekonomisk attestant.

Bankuppgifter

Observera att arvodisten måste anmäla ett konto för utbetalning om hen önskar att få sin lön utbetald till konto. Detta anmält via Nordeablanketten  (”Anmälan/ändring av löntagaruppgifter”), och personen ska själv skicka blanketten (i original) till Nordea för vidare handläggning. Notera att handläggningen tar ca 10 dagar, vilket innebär att personen bör göra detta i direkt anslutning till sitt uppdrag. Om Nordea saknar uppgifter om bankkonto när utbetalning ska ske sker utbetalning på utbetalningskort (AVI) istället, som skickas till den adress som finns registrerad på personen i systemet (via Anställningsbekräftelsen).

Ge därför denna blankett till nya timavlönade/arvodister så fort som möjligt!

Blanketten ska skickas i original direkt till:

Nordeas Löneservice
P1306
105 71 Stockholm

Vid behov, kontakta Nordeas Kundservice på tel: 0771-22 44 88

Till sidans topp