Rekrytering

Eftersom KTH:s ambition är att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola, är rekrytering av personal viktigt för oss. Förutom de lagar och riktlinjer som vi behöver förhålla oss till som statlig arbetsgivare, är det viktigt att rekryteringen sker strategiskt, strukturerat och med god framförhållning.

Processflöde

Snabbchecklistan nedan innehåller en sammanfattning av det viktigaste i respektive processdel. I menyn till vänster kan du läsa mer detaljerad information om respektive del.

Du kan också direkt i dokumentet klicka dig vidare till respektive del.

Processflöde rekrytering ITM - snabbchecklista (pdf 381 kB)

På personalstaben hjälper vi till vid all form av rekrytering. Beroende på vilken typ av personal som rekryteras, ser processen olika ut och måste därför hanteras efter det. Till höger ser ni en sammanfattning/checklista av hela processflödet, vilket ni också kan följa på varje specifik sida ni besöker (till vänster). Processflödet hänvisar framför allt till rekrytering av T/A/S-personal, forskare, forskningsingenjörer, doktorander och postdoktorer, vilket Maya Salame  i personalstaben ansvarar för, men kan även vara aktuell för övriga rekryteringar (exempelvis annonsering etc.) Nedan ser ni vem i personalstaben som ni kan vända er till beroende på vilken typ av personal ni önskar rekrytera.

Anton Lagerbäck  ansvarar för alla lärarrekryteringar, befordringar, och docentrekryteringar.

Marina Öhman ansvarar för stipendiat av postdoktorer.

En rekrytering måste alltid vara godkänd av skolchef innan vi kan starta arbetet med att ta fram en annons. För rekrytering av T/A/S-personal och forskare krävs en ansökan om rekryteringtillstånd, som skall godkännas av skolchef, centralt på UF och även samverkas med de fackliga organisationerna. Rekrytering av doktorander och postdoktorer kräver också godkännande från prefekt och skolchef, men detta kan med fördel ske via mail. För akademisk personal (lärartillsättningar) krävs inget rekryteringstillstånd men däremot anhållan om inrättande, Anställningsprofil samt finansieringsplan skall tas upp med skolchef och ledningsgrupp.

Till sidans topp