Processer i arbetet på ITM-skolan

ITM har beslutat att införa Lean-administration vid förvaltningsadministrationen (Deans office) inom ITM.

Principen är att öka skapandet av värden i verksamheten och att ta bort alla former av administrativt spill, slöseri, ojämnheter och överbelastningar. Upptäcka problem och brister samt att utveckla och införa förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet.

Till sidans topp