Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial om skolan i form av årsrapport, utvecklingsplaner samt olika brochyrer.

Informationsmaterial som årsrapport, utvecklingsplaner i digital form kan du ladda ner från denna sida.Du kan även få dessa i tryckt form, kontakta då kommunikationsstaben.

Redovisningar och planer

Skolans senaste årsrapport och utvecklingsplaner.

Årsrapport 2015 (pdf 2,1 MB)

Academic Development plan 2013 - 2017 (pdf 361 kB)

Administrativ utvecklingsplan (pdf 343 kB)

Skolmapp

Tanken med mappen är att där kan du lägga innehåll att ge exempelvis nyanställda, på konferenser odyl. Kontakta kommunikationsstaben om du behöver mappar.

Institutionsbroschyrer

I dagsläget finns inga aktuella broschyrer för institutionerna. När en institution önskar hjälper vi till att ta fram en brochyr. Behöver du en broschyr för din enhet kontakta kommunikationsstaben.

Forskningsenhetsbroschyrer

Samma gäller som för institutionsbroschyrer. Behöver du en broschyr för din enhet kontakta kommunikationsstaben.

Information för anställda

Broscnhyr för skolans anställda med kort presentation av skolans verksamhet, information om skolans stödfunktion Deans office samt praktiskt information för den anställde.

Broschyr; Information för anställda (pdf 641 kB)

Brochure; Information for employees (pdf 591 kB)

Till sidans topp