SINK – Skatt för utomlands bosatta

Alla som är bosatta utomlands och som besöker eller utför ett arbete för ITM-skolan och ska ha ersättning för resekostnader, hotellkostnader, arvode osv måste ”SINKAS”. Det betyder att vi måste skicka en ansökan till Skatteverket angående vilken skatt de ska betala. Det har ingen betydelse om de sedan tidigare har ett samordningsnummer eller svenskt personnummer eller om de bara ska ha betalt för resan hit eller få ersättning för något annat som inte är skattepliktigt.  Det är var de är bosatta som är det viktiga. Skatteverket beslutar vilken skatt som ska betalas och vi får inte ta några egna beslut gällande skatt.

I princip är det så att är man mer än sex månader i Sverige så blir de fullt skatteskyldiga i Sverige (och måste deklarera).  Det räcker att man är här sex månader och en dag för att man ska bli tvungen att betala ”vanlig” skatt. SINK-skatt är 20% och är en slutskatt, dvs de behöver inte deklarera sina inkomster. Det är därför väldigt viktigt att man anger under vilken tid personen varit i Sverige inte bara under vilken tid personen utfört arbetet.  Sverige har överenskommelser med vissa länder om skattebefrielse.

Det är också viktigt att ange i vilket land arbetet har utförts.  Om arbetet utförts i hemlandet kan det också hända att de blir skattebefriade. Har arbetet utförts både i hemlandet och i Sverige ska man ange vilken % som arbetet utförts på de båda ställen. När det gäller opponenter vid disputation så räknar vi schablonmässigt med att 75% av arbetet utförts i hemlandet och 25% i Sverige. Detta är förankrat hos FA.

Vi har en process för SINK och det är viktigt att alla rutor på blanketten fylls i. Har personen sedan tidigare ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan man hoppa över kopia på pass. Extra viktigt är det att Skatteid-nr i hemlandet anges på blanketten.

Att få ett skattebeslut från Skatteverket kan ta allt från tio dagar upp till flera veckor. De beror på hur mycket de har att göra och kan inte skyndas på. Då beslutet från Skatteverket har kommit till Personalstaben på ITM-skolan ska ärendet vidare till Löneavdelningen och slutligen Ekonomiavdelningen för utbetalning. Minst två månader får man räkna med att det tar innan Sinkaren får sina pengar.  Därför är det viktigt att ni så snart ni har all info och alla kvitton skickar dem till personalstaben.  Sinkansökan till Skatteverket kan man göra på kvittokopior. Det är först vid betalning som alla originalkvitton behöver bifogas.

Utbetalning till utländska bankkonton kan innebära stora problem och ta lång tid om bank-blanketten inte fylls i på korrekt sätt. Löner kräver att blanketten ”Betalningsuppgifter  – Payment details” ska finnas med för att de ska betala ut.

Att skicka in underlag för SINK kan vara ganska omfattande. Använd dig därför av SINK-processen så du får med allt.

De handlingar vi behöver för utbetalning är:

  1. Blanketten ”Utbetalning av timlön/ersättning”
  2. Blanketten ”betalningsuppgifter – Payment details”
  3. Kvitton i original
  4. Eventuellt utdrag från OANDA för att visa vilken valutakurs som använts
  5. Kopia på pass (kan uteslutas om person- eller samordningsnummer finns)

Processen för SINK

Till sidans topp