ITM-introduktion

Det är viktigt att den nyanställde får en bra introduktion, då hen börjar sin anställning på ITM-skolan.

Längt ner hittar du som chef en checklistan för nyanställda på vår skola. Följ gärna den vid introduktionen och förbered dig innan den nyanställde kommer.

Även när en anställd slutar på skolan/KTH finns en checklista vad man som närmsta chef bör tänka på.

Den nyanställde bör fylla i ”blanketten närmast anhörig” och lämna in den till Adm verksamhetsansvarig på institutionen. Listan bör sedan placeras på en sådan plats att den nås av många. Det är ju inte säkert att den Adm verksamhetsansvarige finns på plats när något händer.

Längst ner hittar du även en enkel organisationsplan som du kan lämna till den nyanställde.

Till sidans topp