Servicecentrets sommartider

Centret är öppet hela sommaren kl. 08:30-16:30.

Du når oss via e-post: service@itm.kth.se

Telefon: 08-790 9366

Bud & leverenstelefon: 08-790 9355

Expeditioner:

Lindstedtsvägen 30, Plan 2 expeditionen - stängt vecka 28-32
Brinellvägen 66, Expedition Nord - öppet hela sommaren

Semestertider: koda om telefonen och sätt på e-postens autosvar

För att ge korrekt information till kontakter som söker anställda på KTH vill vi påminna er om att:

Koda om telefonen att ni befinner er på semester, se instruktion på KTH:s intranät.

Alla anställda har ett ansvar att vid frånvaro hantera sin e-postbrevlåda. enligt något av följande alternativ:

  • Aktivera e-postprogrammets frånvarohanterare. Ange under vilken tid frånvaron gäller, kontaktuppgifter till kollegor och/eller skolans registrator samt hänvisning till relevant funktionsbrevlåda.
  • Aktivera automatisk vidarebefordran till en kollega eller skolans registrator.
  • Dela ut sin e-postbrevlåda till en kollega.
  • Att själv bevaka sin e-post

Friskvård 2017

Regelbunden motion bidrar till ökat välbefinnande exempelvis genom att det kan ge bättre humör, mer energi, förbättrad mental förmåga, bättre sömn och en minskad risk för många sjukdomar.

Missa inte ITM:s friskvårdsaktiviteter under 2017!

KTH Campus fyller 100 år

Var med och hylla ditt KTH Campus med en egen aktivitet eller ta del av firandet som besökare till något av allt inspirerande som sker!

Tips till intranätet

Har du information som du vill kommunicera till ITM:s medarbetare?
Kontakta: infomaster@itm.kth.se

Till sidans topp